Mosaiq6

ADVANCERAD FUNKTIONALITET

MOSAIQ6 förser dig som tekniker med ett ytterst kraftfullt verktyg för att mäta, analysera och diagnostisera returband, radio, DAB, DAB+, television, optisk fiber, WiFi eller IPTV-signal oberoende av komplexiteten. Med MOSAIQ6 får du en ultra-snabb avläsning av ett högupplöst spektrum som tillsammans med reflektionsanalys (echo), öppnar upp möjligheten att se allt signifikant du kan önska av signalen.

ULTRA-FAST SPEKTRUMANALYSATOR

Med MOSAIQ6 går det att se interferenser och störange signaler, hur snabba de än må var

MOSAIQ6 ger dig en professionell spektrumanaly med en ultra-snabb digital processtid. (sweep tid < 10 ms) och med ett högt dynamiskt område (> 50 dB). Tillika med avancerade funktioner för detektering och analys av signaler inom hela bandet 5 MHz till 3,300 MHz (”waterfall”, ”event triggers”, markörer, konfigurerbar RBW och VBW, etc.).

Mosaiq6 ULTRA-FAST SPEKTRUMANALYSATOR
Zooma in

WATERFALL

Signalen visas grafiskt som både tid och frekvens

Signalnivån visas som färgskala och representeras på tidsaxel (se figur). Det perfekta verktyget för att visa korta intermittenta störningar eller för analys av fading, observationer som skulle vara mycket svåra med bara ett traditionellt spektrum.

Mosaiq6 WATERFALL
Zooma in

KONSTELLATION OCH EKON

Viktigt att veta effekten av MER värdet

Konstellationsdiagramet är värdefullt för att detektera eventuellt brus, fas jitter, störningar och andra potentiella felkällor som skulle kunna påverka signalen genom att minska BER.

Den grafiska echovisningen gör det möjligt att detektera reflektioner i den terresta DVB-T/T2 mottagningen, som med säkerhet påverkar BER-värdet negativt.

Mosaiq6 KONSTELLATION OCH EKON
Zooma in

MULTISTANDARD

Allt i Ett

Ett och samma instrument kan analysera och mäta analoga och digitala signaler, både på det terresta bandet och på satellit banden (FM, IPTV, optisk fiber, Wi-Fi, DVB-T/T2, DVB-C Annex A, B, and C, och DVB-S/ S2/S2X). Förutom allt detta kan analys av DAB och DAB+ inkluderas som option.

Mosaiq6 MULTISTANDARD
Zooma in

OPTISK MÄTNING

Nya högkapacitetsnät kan nu mätas

Så snart den optiska fiberingången aktiverats och tack vare den optiska mottagaren (oberoende av om den är selektiv eller inte), kan den optiska dämpningen mätas för tre våglängder (1310 nm, 1490 nm, och 1550 nm) samtidigt med nivåmätning och RFoG analys.

Mosaiq6 OPTISK MÄTNING
Zooma in

IPTV

Utöver radiofrekvenser

Tillåter demodulation och analys av en IPTV-ström (både Unicast och Multicast), inte bara genom display av video utan också genom att visa värde på total bit rate och relevant information för varje service: SID, VPID, AID, video profile samt bit rate för både audio och video.

Dessutom analyseras specifika protokoll såsom UDP Payload Bitrate, IP payload bitrate, och Packet arrival minimum.

Mosaiq6 IPTV
Zooma in

NÄTVERKTYG

Anslutnings- och nätverksövervakning, i ett enda gränssnitt

Denna funktionalitet erbjuder flera kontrollverktyg och nätverksövervakning, som kan visas i mosaikläge. All nätverksinformation visas samtidigt på en enda skärm (IP, DNS, gateway, anslutningsläge).

Dessa verktyg låter dig identifiera nätverket genom att granska svarstiden (latens eller ping) och anslutningshastigheten (hastighetstest, uppladdning/nedladdning).

Dessutom underlättar de också upptäckten av anslutningsproblem genom att skanna ansluten utrustning (ARP-skanning) och kartlägga deras portar, öppna eller stängda, för att bestämma deras tillgänglighet (NMAP).

Mosaiq6 NÄTVERKTYG
Zooma in

LTE KONTROLL

En installation utan störningar

Instrumentet kan också analysera påverkan av LTE- signal på DTT-kanalerna och detektera om behov finns av LTE-filter. Dessutom kan instrumentet simulera spektrumförändringen om det filter, som instrumentet rekommenderar hade varit inkopplat.

En lista på filter finns förprogrammerad för att förenkla valet av det filter, som bäst följer användarens önskemål.

Redo för kommande LTE700 (5G) och LTE790 (4G).

Mosaiq6 LTE KONTROLL
Zooma in

GPS-OPTION FÖR TÄCKNINGS-ANALYS(*)

GPS positionen av installationen sparas i minnet

Med GPS-optionen kan mätvärden visas på en karta där man detaljerat kan se precis den plats mätningen gjordes på, vilket gör det möjligt att geografiskt analysera täckningen. Att få tillgång till dessa data är lika enkelt, som att klicka på en bild.

(*)Ref. 596201 (option)

Mosaiq6 GPS-OPTION FÖR TÄCKNINGS-ANALYS(*)
Zooma in

PASS/FAIL INDIKATOR

En snabb blick räcker!

Det är enkelt att minimera installationsmisstag med instrumentets “Pass/Fail” indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var “godkänt värde” ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status “godkänd”.

Mosaiq6 PASS/FAIL INDIKATOR
Zooma in

100% AUTOMATISK

Automatisk detektering av allaparametrar i signalen

Anslut ingångssignalen till din MOSAIQ6 och inom några sekunder kommer mätaren att automatiskt detektera signalen. Enheten söker först efter standarden och sedan för alla standardparametrar.

Det är inte längre nödvändigt att på instrumentet ställa in standarden för signalen som skall tas emot eller parametrarna för densamma. Med MOSAIQ6 är det bara att ansluta RF-kabeln och enheten hittar automatiskt standarden (DVB-T / T2, DVB-C, QAM-B, ISDB-T för markbundet band och DVB-S / S2 / S2X för satellitband, IPTV, med mera.) och alla andra parametrar relaterade till signalen.

Mosaiq6 100% AUTOMATISK
Zooma in

SATELLITIDENTIFIERING

MOSAIQ6 gör identifieringen för dig

Genom att bara ansluta RF-kabeln till din MOSAIQ6 hittar du vilken satellit din antenn pekar på. Utan behov av tidigare kontroller eller konfigurationer.

Mosaiq6 SATELLITIDENTIFIERING
Zooma in

EKO OCH REFLEKTIONER

Optimera mottagningen

När det handlar om mottagning av DVB-T och DVB-T2, är eko en viktig parameter att bevaka. Det får absolut inte finnas reflekterande signaler som kan äventyra mottagningen. MOSAIQ6 visar tydligt eventuella eko i den mottagna signalen, vilket är förutsättningen för att installatören ska kunna minimera dessa för att få en optimal mottagning.

Mosaiq6 EKO OCH REFLEKTIONER
Zooma in

ANVÄNDAR PROFILER

Det enklaste sättet att konfigurera din MOSAIQ6

MOSAIQ6 låter dig spara flera profiler beroende på vilken typ av installation du ska arbeta med. Därför behöver du inte välja de parametrar som krävs varje gång du behöver göra en ny mätning. Du väljer bara den profil du vill arbeta med och alla parametrar kommer automatiskt att konfigureras i instrumentet.

Mosaiq6 ANVÄNDAR PROFILER
Zooma in

MÄTLAGRING: MAKROLOGGAR OCH DATALOGS

Spara all mätdata i det inbyggda 32GB internminnet

Medan du mäter eller utforskar eventuella problem kan du spara samplingsdata för signalparametrarna för vidare analys, eller bara helt enkelt spara informationen och senare föra över dem till dina rapporter.

Inte bara mätningarna sparas, men skärmdumparna sparas också, precis som tidpunkten för inspelningen. Dessutom kan du programmera ett Makro, så att du kan upprepa och lagra mätningarna bara genom att ange tidsintervallet mellan två på varandra följande mätningar.

För enkelt handhavande, ta mätinformationen med dig utan att ta med instrumentet. Exportera bara data till ett externt USB-minne.

Mosaiq6 MÄTLAGRING: MAKROLOGGAR OCH DATALOGS
Zooma in

ANVÄNDARMANUAL VISAS

Lös dina funderingar i realtid

MOSAIQ6 innehåller inbyggd användarmanual, för att läsa om funktionerna i instrumentet. Det gör det möjligt att hitta lösningar eller följa instruktioner i realtid, utan att behöva använda den tryckta versionen av bruksanvisningen.

(*)Krav:
SW v1.38 eller högre
HW v2019 och framåt

Mosaiq6 ANVÄNDARMANUAL VISAS
Zooma in

DAB/DAB+

Digital Radio, enkelt att mäta

Med den här funktionen kan du demodulera en DAB-kanal, som erbjuder signalkvalitetsmätningar som MER och CBER, och en omfattande information om de levererade tjänsterna: Radioinfo: (Ensemble, PTY, Service, Mode, Audio, Bithastighet). Det är också möjligt att mäta signalnivåer mellan 20 och 128dBμV samt C/N och MER värden.

(*) Optional function. Ref. 596204

Mosaiq6 DAB/DAB+
Zooma in

ANALOG TV

Analys av analoga kanaler

Denna funktion som gör det möjligt att se på och mäta analoga TV-kanaler som fortfarande används i Kabel-TV system med transmodulatorer. Det är möjligt att mäta signaler med nivåer mellan 20 och 128dBμV, C/N upp till 52dB och V/A upp till 30dB.

(*) Optional function. Ref. 596203

Mosaiq6 ANALOG TV
Zooma in

4K UHD

Ultra High definition i din hand

Mosaiq6 stöder det nya HEVC H.265 videokomprimerings-formatet med en maximal upplösning på 4K (3840×2160) samt HDR-färgkodnings-standard.

(*) Valfri funktion. Ref. 596205

Mosaiq6 4K UHD
Zooma in

WIFI 5GHz

Alla kommunikationsgränssnitt till ditt förfogande

5 GHz-bandet är mycket mindre använt än 2,4 GHz-bandet, så påverkas mindre av störningar och passar bättre för kommunikation med MOSAIQ6.

(*) Valfri funktion. Ref. 596202

Mosaiq6 WIFI 5GHz
Zooma in

KONTAKTA OSS